Peste anii de școală deplină,

Sărutați de castanu-nflorit,

Trece zâmbet de Sfântă Regină,

Zâmbet cald și blagoslovit.

 

Salutăm zvonul blând și tăria

Caracterului său cel regesc,

Noi suntem Regina Maria,

Un colegiu străvechi și domnesc.

( fragment din IMNUL COLEGIULUI NAȚIONAL PEDAGOGIC ”REGINA MARIA” )

Despre noi

 Misiunea Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti este să ofere o educaţie de calitate pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în scopul atingerii de către aceştia a unui nivel optim de pregătire, aspecte care să permită realizarea finalităţilor generale ale învăţământului preuniversitar românesc şi asigurarea formării viitorilor cetăţeni europeni.

Viziunea Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti presupune o şcoală cu prestigiu şi tradiţie, cu învăţământ de calitate, o şansă la performanţă pentru fiecare.

T1. Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate;

T2. Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi a strategiilor didactice centrate pe elev;

T3. Menţinerea specificului vocaţional pedagogic al colegiului;

T4. Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;

T5. Promovarea imaginii şcolii noastre pe plan local, naţional şi internaţional prin dezvoltarea parteneriatului educaţional .

  ,,Conștient de rolul său în educație, Colegiul Național  Pedagogic Regina Maria și-a fixat dezideratul ambițios de a susține instruirea temeinică a elevilor săi.
   De aceea, sub privirile ocrotitoare ale celei care i-a oferit onoarea numelui său nobil, Cetatea Regală își susține discipolii printr-un corp profesoral de elită, atent preocupat de formarea lor ca oameni desăvârșiți.”

Director,
Prof. Lucia Ionescu

Distincții CNPRM

Galerie

Scroll to Top