Despre noi

”Iubită fiică/ Iubite fiule,

      Fiecare trebuie să-și facă viața suportabilă după puteri și să zâmbească, astfel ne păstrăm forțele pentru adevăratele încercări.
      Dacă te ajuți singur, te vor ajuta și ceilalți.
      Pendulăm între speranță și teamă, dar tot nu ne facem bagajele și continuăm să ne pregătim pentru o plecare bruscă, dacă va fi nevoie.
     Curajul crește ca firele de păr albe, pur și simplu fiindcă nu le putem opri.”
    Undeva, în orașul tău, există o Cetate Regală, în care Binele, Înțelepciunea, Iubirea si-au făcut sălaș.
     Te sfătuiesc să-ți descoperi CALEA, te invit să urci treptele cunoșterii!

Cu infinită dragoste,
Regina Maria

 Misiunea Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti este să ofere o educaţie de calitate pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în scopul atingerii de către aceştia a unui nivel optim de pregătire, aspecte care să permită realizarea finalităţilor generale ale învăţământului preuniversitar românesc şi asigurarea formării viitorilor cetăţeni europeni.

Viziunea Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti presupune o şcoală cu prestigiu şi tradiţie, cu învăţământ de calitate, o şansă la performanţă pentru fiecare.

T1. Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate;

T2. Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi a strategiilor didactice centrate pe elev;

T3. Menţinerea specificului vocaţional pedagogic al colegiului;

T4. Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;

T5. Promovarea imaginii şcolii noastre pe plan local, naţional şi internaţional prin dezvoltarea parteneriatului educaţional.

Scroll to Top