Înscriere/ admitere în clasa a IX-a, an școlar 2024-2025

Ordinul M.E. Nr. 6154/ 06.09.2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 LINK

Anexa  Nr. 3 la O.M.E. Nr. 6154/ 2023 LINK

Calendar admitere 2024-2025 LINK

Anunț - înscriere clasa a IX-a, profil pedagogic  - Probe de aptitudini, an școlar 2024-2025 LINK

Graficul desfășurării probelor de aptitudini în vederea Admiterii în învățământul liceal - clasa a IX-a, Filieră Vocațională, profil pedagogic, Specializările: învățător - educatoare și educator -  puericultor, an școlar 2024-2025  LINK 

Anunț important LINK

Repartizare elevi - probe de aptitudini artistice LINK

Rezultate - probe de aptitudini artistice LINK

Anunț pentru probele de aptitudini muzicale și interviu LINK

Programare - probe de aptitudini muzicale și interviu LINK

Rezultate - probe de aptitudini muzicale și interviu LINK

Notă  - proba de aptitudini fizice LINK

Repartizare - proba de aptitudini fizice - Comisia Nr.1 LINK

Repartizare - proba de aptitudini fizice - Comisia Nr.2 LINK

Rezultate - proba de aptitudini fizice LINK

Rezultate finale - probe de aptitudini LINK

Arhivă

Înscriere/ admitere în clasa a IX-a, an școlar 2023-2024

Ordinul ME Nr. 5243/ 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 LINK

Anexa 3 la ordinul ME Nr. 5243/ 31.08.2022  LINK

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 LINK

Anunț înscrieri probe de aptitudini – profil pedagogic LINK

Graficul desfășurării probelor de aptitudini în vederea Admiterii în învățământul liceal, clasa a IX-a, filieră vocațională, profil pedagogic, specializările: învățător-educatoare și educator-puericultor, an școlar 2023-2024 LINK

Anunț pentru probele de aptitudini LINK

Programare probe de interviu și aptitudini muzicale – 17.05.2023 LINK

Rezultate – Proba de interviu și aptitudini LINK

Notă – Proba de aptitudini artistice LINK

Repartizare elevi – Proba de aptitudini artistice – 18.05.2023 LINK

Rezultate – Proba de aptitudini artistice LINK

Notă – Proba de aptitudini sportive LINK

Programare – Proba de aptitudini fizice – 19.05.2023 LINK

Rezultate – Proba de aptitudini fizice LINK

Rezultate finale – Probe de aptitudini – mai 2023 LINK

Anunț – clasa a IX-a, filieră vocațională, profil pedagogic  LINK

Ierarhizare admitere clasa a IX-a, filieră vocațională, profil pedagogic, an școlar 2023-2024 LINK

Rezultate finale admitere clasa a IX-a, filieră vocațională, profil pedagogic, an școlar 2023-2024 LINK 

Anunț – depunere dosare clasa a IX-a LINK

Înscriere/ admitere în clasa a IX-a, an școlar 2022-2023

REZULTATE FINALE ADMITERE CLASA a IX-a, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZĂRILE ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR Link

REZULTATE ADMITERE CLASA a IX-a, FILIERA VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZĂRILE ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR Link

Anunț important – depunere dosare pentru elevii admiși în clasa a IX-a la C.N.P.R.M.  Link

IERARHIZARE ADMITERE CLASA a IX-a, FILIERĂ VOCAȚIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC Link

ANUNȚ IMPORTANT – Confirmare/ Renunțare loc la clasa a IX-a, filieră vocațională, profil pedagogic, specializarea  Învățător – Educatoare și Educator – Puericultor Link

REZULTATE FINALE – probe de aptitudini Link

Rezultate proba de aptitudini artistice Link

Rezultate proba de aptitudini fizice Link

Programare  proba de aptitudini artistice Link

Programare probe aptitudini fizice Link

Notă – Proba de aptitudini artistice Link

Notă – Proba de aptitudini fizice Link

Rezultate probe interviu și aptitudini muzicale Link

Anunț pentru probele de aptitudini Link

Programare pentru probele de interviu și aptitudini muzicale, 19.05.2022 – Comisia Nr. 1 Link

Programare pentru probele de interviu și aptitudini muzicale, 19.05.2022 – Comisia Nr. 2 Link

Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023 Link

Anexa 3 la OME Nr. 5150/30.08.2021 Link

Anunț – înscriere probe de aptitudini Link

Propuneri pentru graficul desfășurării probelor de de aptitudini la EXAMENE NATIONALE, înscriere la clasa a IX Link

Scroll to Top