Istoric

DIN ISTORICUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PEDAGOGIC  PLOIEŞTEAN:

 • 15 septembrie 1838, dată fixată de Eforia Şcoalelor pentru începerea cursurilor cu candidaţi de învăţători; ele au început la Ploieşti, probabil, la 1 septembrie, deoarece, la 3 septembrie se prezentaseră deja, la Şcoala Naţională , 43 de candidaţi, iar o lună mai târziu, când ele funcţionau organizat, numărul se ridicase la 80;
 • 1864, toamna – începerea cursurilor de învăţători;
 • 1868, februarie 8 – deschiderea festivă a Şcolii Normale Pedagogice (cursurile începuseră, de fapt, cu două săptămâni înainte);
 • 1885, vara – după încercări de a o trece în bugetul statului, secţiunea este nevoită să sisteze activitatea Şcolii Normale Pedagogice;
 • 1918, noiembrie 10 – ia fiinţă, la Gherghiţa, Şcoala Pregătitoare de Fete pentru Învăţătoare;
 • 1919, septembrie 1 – ia fiinţă Şcoala Normală de Băieţi “Mihai Viteazul”, care funcţionează în localul numit “Liceul vechi”
 • 1920, septembrie 1 – Şcoala Pregătitoare se mută la Ploieşti, devenind Şcoala Normală de Învăţătoare Regina Maria ;
 • 1933, septembrie 1 – activitatea Şcolii Normale de fete este suspendată timp de un an; cea de băieţi funcţionează în localul său;
 • 1938, septembrie 1 – Şcoala Normală “MihaiViteazul” este desfiinţată;
 • 1948, august – în urma Reformei Învăţământului, Şcoala Normală devine Şcoala Medie Pedagogică 1;
 • 1949, septembrie 1 – Liceul Industrial de Fete din Ploieşti se transformă în Şcoala Pedagogică de Educatoare, ulterior Şcoala Pedagogică Nr. 2;
 • 1954, septembrie1 – şcolile pedagogice nr.1 şi nr.2 se unifică, transformându-se în Şcoala Medie de Cultură Generală nr.3;
 • 1969, martie –aprilie – întocmirea memoriului către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova privind înfiinţarea Liceului Pedagogic ;
 • 1969, mai – iunie – recrutarea elevilor pentru anii II-III;
 • 1969, septembrie 1 – înfiinţarea Liceului Pedagogic;
 • 1969, septembrie 15 – se deschid cursurile Liceului Pedagogic din Ploieşti, găzduite în localul Şcolii Generale nr.17 ;
 • 1970, septembrie 1 – darea în folosinţă a unui local de pe strada Bobâlna, local oferit liceului;
 • 1970, septembrie 1 – 1973, august – se înfiinţează Institutului Pedagogic, secţia de zi şi fără frecvenţă ,pentru învăţători şi educatoare;
 • 1972, septembrie 1 – Liceul Pedagogic îşi creează propria şcoală de aplicaţie ;
 • 1974, iulie – august – mutarea Liceului Pedagogic în vechea vatră a învăţământului pedagogic prahovean (str. Friedrich Engels), mutare care a coincis cu darea în folosinţă a unui local modern, cu parter şi trei etaje,în care funcţionau 12 săli de clasă şi 4 laboratoare;
 • Din1974, septembrie 1 până în1976, vara –funcţionează în cadrul liceului, o grădiniţă de aplicaţie;
 • 1984, septembrie 1 – liceul începe să-şi constituie secţia de filologie – istorie;
 • 1988, iulie 1 – împreună cu această promoţie (şi cu Institutul Pedagogic), Liceul Pedagogic a dat 1917 absolvenţi, adică tot atâţia cât întregul învăţămant prahovean anterior anului1969;
 • 1988, octombrie 20 – 21 – sărbătorirea a 150 de ani de învăţământ pedagogic în oraşul Ploieşti;
 • 1991, se desfiinţează secţia de filologie- istorie;
 • 1999 – prin ordin de ministru se desfiinţează liceele pedagogice. Liceul primeşte elevi la filiera teoretică-specializarea filologie – 1 clasă de instructor pentru activităţi extraşcolare;
 • 2001 – reînfiinţarea profilului pedagogic, specializarea învăţător – educatoare (2 clase);
 • 2002 – Liceul Pedagogic funcţionează cu clase liceale – filieră teoretică –specializarea filologie şi filiera vocaţională , specializarea învăţător-educatoare;
 • 2003 – Liceul Pedagogic funcţionează şi cu clase cu predare a limbilor moderne în regim intensiv şi bilingv;
 • 2004 – Liceul Pedagogic funcţionează şi cu clase de matematică- informatică bilingv engleză;
 • 2005 – clase de matematică-informatică cu predare bilingv germană.
 • 2008, septembrie 1- schimbarea denumirii şcolii din Liceu Pedagogic Ploieşti în Liceul Pedagogic “Jean Monnet” Ploieşti;
 • 2008 – Certificat de Şcoală Europeană;
 • 2008, noiembrie 6 – înfiinţarea clasei a IX-a profil umanist, filologie bilingv spaniolă, cu program de bacalaureat spaniol;
 • 2009, mai 9 – schimbarea denumirii şcolii din Liceul Pedagogic “Jean Monnet” Ploieşti în Colegiul Naţional “Jean Monnet” Municipiul Ploieşti;
 • 2010-2012 Certificat de “Şcoală Verde”;
 • 2013-2015 Proiect internaţional DCI NSA-ED 2012/280-770 “Parlez vous global?”
 • 2015 – Imnul Colegiului Naţional “Jean Monnet” Municipiul Ploieşti
 • 2015 – Şcoală parteneră în proiectul “Bildungsoffensive Deutsch“ cu Goethe Institut;
 • 2015 – Înfiinţarea clasei a-Va cu studiu intensiv al limbii germane ;
 • 2015 – Certificat de licenţiere din partea fundaţiei The Duke of Edinbourgh’s International Award Romania;
 • 2015 – Obţinerea certificatului de Centru de Testare Acreditat ECDL;
 • 2018 – Şcoală Ambasador a Parlamentului European;
 • 2018 – Înfiinţarea clasei a IX-a filieră teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii;
 • Iunie 2019 – Certificat Şcoală Europeană;
 • 2019, septembrie 1- denumirea şcolii este Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria“ Municipiul Ploieşti;
 • 2019, septembrie 1 – Imnul Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria“ Municipiul Ploieşti;
 • 2019, octombrie – colegiul devine membru al Asociaţiei Colegiilor Centenare.

 Venim în întâmpinarea părinţilor şi a elevilor cu:

*un proces instructiv-educativ de calitate, conform standardelor;

*adaptarea ofertei educaţionale, la cerinţele şi așteptările elevilor, ale părinţilor, ale comunităţii locale – ciclul  primar, ciclul gimnazial și ciclul liceal;

*oferta educațională la învăţământul liceal are o pondere importantă atât pe filieră vocațională, profil pedagogic (specializarea învățător-educatoare și educator-puericultor), cât şi pe studiul limbilor străine (germană, spaniolă, italiană, engleză și franceză), a informaticii și a științelor, precum și pe educația permanentă.

*colaborarea școlii cu comunitatea locală, cu Grădiniţele de aplicație pentru efectuarea practicii pedagogice, cu Asociaţia de părinți CNJM, cât şi cu Asociația Iuventa în cadrul unor proiecte educaționale benefice demersului didactic.

     Misiunea Colegiului Naţional Pedagogic “Regina Maria” Ploieşti este să ofere o educaţie de calitate pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în scopul atingerii de către aceştia a unui nivel optim de pregătire, aspecte care să permită realizarea finalităţilor generale ale învăţământului preuniversitar românesc şi asigurarea formării viitorilor cetăţeni europeni.

    Viziunea şcolii noastre: o şcoală cu prestigiu şi tradiţie, cu învăţământ de calitate, o şansă la performanţă pentru fiecare. Calitatea implică respectarea unei deontologii profesionale. Viziunea realistă a cadrelor didactice asupra rolului şi menirii lor este un factor definitoriu al personalităţii fiecăruia.     Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic şi practic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene.

Scroll to Top